Kültürhane’nin Esinlendirici Hikâyesi: Işığın Sızdığı çatlak
Şubat 26, 2019
8 Mart Dünya Kadınlar Günü Etkinliği
Mart 6, 2019

YÖK’ün “Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Tutum” Belgesini  Kaldırmasını Şiddetle Kınıyoruz.

“YÖK’ün 8 Mart 2016 da açıkladığı Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Tutum belgesini kaldırması ne yazık ki bizleri şaşırtmadı. Zira kadın hareketinin yıllarca süren feminist mücadelesi sonucu elde edilen kazanımların ve özellikle kadına yönelik şiddet, cinsel saldırı ve tacizin yanı sıra, üniversitelerde “mobbing”e karşı oluşturulan direnişin son yıllarda büyük bir saldırı altında olduğuna şahit oluyoruz.

Erkek egemen, İslamcı/muhafazakar sistemin tehdit olarak gördüğü kadın muhalefeti,  bu tutum belgesinden yıllar önce üniversitelerde toplumsal cinsiyet eşitliğini hedefleyen, kadın emeğini ve bedenini değersizleştiren mekanizmaları eleştiren dersler vermekte, tezler yönetmekte, konferanslar, toplantılar, atölye çalışmaları vb. etkinlikler düzenlemekte idi. Tüm bu çalışmaların kamusal alanda kadın erkek eşitsizliğinin daha görünür kılınmasına, kadına ve LGBTİ bireylerine dönük taciz, cinsel saldırı suçlarının açığa çıkmasına  büyük katkısı olduğu açıktır.

Boşanmanın ve kürtajın zorlaştırılmasından, kadını anne ve eş olarak aileye hapseden politika ve söylemlerine kadar, kadın cinayetlerinde erkek dayanışmasıyla adeta kural haline gelen iyi hal indirimi yoluyla dayatılan “normalleşme” süreçleri kabul edilemez bir gerçeklik iken, Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Belgesinin YÖK’un web sitesinden kaldırılması,Üniversitelerdeki toplumsal cinsiyet eşitliğini öncülleyen ders, etkinlik vb. akademik faaliyetleri çok olumsuz etkileyeceği açıktır.Özerk, demokratik üniversite mücadelesinin vazgeçilmez bir parçası olan toplumsal cinsiyet eşitliğinin savunucularından biri olarak YÖK’ü bu eyleminden dolayı şiddetle kınıyoruz.

Üniversite Öğretim Üyeleri Derneği

Yönetim Kurulu

Haber içeriği: http://bianet.org/bianet/toplumsal-cinsiyet/206049-univder-yok-un-toplumsal-cinsiyet-esitligi-tutum-belgesini-kaldirilmasina-sasirmadik