Doğa, İnsan, Teknoloji Yaz Okulu
Temmuz 17, 2019
Doç. Dr. Tuna Altınel’e özgürlük
Temmuz 18, 2019

Prof. Dr. Z. Füsun Üstel’e Özgürlük

Evrensel hukuka, bilimsel çalışmaya ve fikir özgürlüğüne aykırı kararı, Prof. Dr. Üstel’e verilen hapis cezasını şiddetle kınıyoruz.

2016 yılında “Bu suça ortak olmayacağız” başlıklı barış çağrısı yapan binlerce akademisyenden biri olan Prof. Dr. Füsun Üstel, 2017 yılında başlayan yargılama süreciyle beraber 1 yıl 3 aylık ertelemesiz hapis cezası almış ve bu ceza istinaf mahkemesi tarafından onanmış arkadaşımız hapse atılmıştır. Yargılama bağımsız ve tarafsız yapılmadığı gibi iddia makamı, kanıtlara göre değil kanaatlere göre hareket etmiştir. İsnat edilen suçlamaya temel oluşturacak hiçbir somut ve hukuki delil olmadan, kişisel ve politik kanaatlere dayanan mesnetsiz bir iddianame ile yargılama yapılmıştır. Barış isteyen, ifade özgürlüğünü kullanan akademisyenlere ceza yağdırılmıştır. Evrensel hukuka, bilimsel çalışmaya ve fikir özgürlüğüne aykırı bu kararı şiddetle kınıyoruz

Prof. Dr. Z. Füsun Üstel 66 gündür hapistedir. Üstel’in kapalı ceza infaz kurumundan açık ceza infaz kurumuna geçmesi ve denetimli serbestlik hükümlerinden yararlanması için cezaevi idaresine yapılan başvuru reddedilmiştir. Bu hukuka aykırı bir karardır. Derneğimizin üyesi Prof. Dr. Z. Füsun Üstel, ifade özgürlüğü kapsamındaki bir bildirinin imzacısıdır. Bir günü bile cezaevinde geçirmesi hukuki açıdan kabul edilemez. ÜNİVDER olarak arkadaşımız, meslektaşımız Prof. Dr. Füsun Üstel ile dayanışma içinde olduğumuzu kamuoyuna bildiriyoruz. ÜNİVDER olarak Anayasa Mahkemesi’ni ve Adalet Bakanlığı’nı hocamıza yapılan hak ihlallerinin sonlandırılması için gerekli adımları atmak üzere göreve davet ediyoruz.

Akademisyenlere yönelik baskı, şiddet ve yıldırma politikalarını kınıyoruz. Her türlü İfade özgürlüğü ve akademik özgürlük ihlalleriyle sonuçlanan adli ve idari süreçlerin sonlandırılması için Anayasa Mahkemesi ve Adalet Bakanlığı’na çağrıda bulunuyoruz. Akademisyenlerin hak ve özgürlüklerinin uluslararası insan hakları hukuku standartları çerçevesinde korunmasını sağlayacak adımların atılmasını talep ediyoruz.

Saygıyla duyurulur.

Üniversite Öğretim Üyeleri Derneği

Yönetim Kurulu