Salgın Bahanesiyle İşten Atmalara Hayır!
Temmuz 27, 2020

Baroların Yanındayız

BASINA VE KAMUOYUNA

Hükümet, demokrasilerde, toplumsal muhalefetin sesi olan başta Barolar olmak üzere meslek odalarının yapılanmasını baştan aşağı yenilemek ve antidemokratik uygulamalar için, yasal düzenleme hazırlıklarına başlamıştır.

İnsan haklarına saygılı, demokratik bir hukuk devletinde, yargının unsurlarından biri olan avukatları temsil eden Baronun bu düzenlemeye karşı yaptığı yürüyüş eyleminde Başkanlarının maruz kaldığı hukuka aykırı muameleler kabul edilemez. Savunma, hepimiz, tüm toplum için vaz geçilmez bir haktır. Tarih, her zaman bu hakkın hem çok önemli örneklerini not düşmüş hem de hepimizi bu tarihin yazımında sanık ya da tanık olarak göstermiştir.

Baro Başkanlarının, ifade özgürlüklerini kullanarak, savunmayı savunmak için anayasal hakları olan ve izne tabii olmayan yürüyüşleri Ankara girişinde engellenmiş, fiili gözaltı uygulanmıştır. Savunmayı savunmak; yaşanmakta ve gelecekte yaşanacak olan hukuk devletinin yıkımına karşı çıkmak için söylemek istedikleri, siyasi iktidar tarafından hukuka aykırı/ keyfi biçimde engellenmiştir.

Bizler, Üniversite Öğretim Üyeleri Derneği olarak;

Her hukuksuzlukta yanımızda olan ve onlarla üniversitenin vaz geçilmezi olan ifade özgürlüğü ve akademik özgürlükleri birlikte savunduğumuz avukatlarımızın ve tüm meslek odalarında gerçekleri topluma duyurmak için mücadele eden meslek odaları temsilcilerinin haklarının gasp edilmesine karşı çıkarak, onların yanında olduğumuzu,

Anayasa ve İnsan Hakları Avrupa Sözleşmesine aykırı biçimde maruz kaldıkları haksızlıkları takiplerinde de yanlarında olacağımızı,

Kamuoyuna duyururuz.

ÜNİVDER Yönetim Kurulu