Basına ve Kamuoyuna
Mart 21, 2016
MİLLETVEKİLLERİNE MEKTUP YAZILDI:
Kasım 11, 2016

AMAÇ;Üniversiteleri Siyaseten Ele Geçirmektir.Kınıyoruz Endişeliyiz

Demokratik toplumlarda üniversiteler, özgür düşüncenin beşiği olan kurumlardır. Özgür düşüncenin sağlayacağı bilimsel ilerleme ve toplumsal yarar ancak özerk ve siyasi iktidarların etki alanından bağımsız üniversiteler ile sağlanır.

Türkiye’de yaşadığımız Olağanüstü Hal koşullarının getirdiği bazı uygulamalar ne yazık ki amacını aşarak, araştıran/sorgulayan ve muhalefet eden kesimlere yönelmeye başlamıştır. Bunlar arasında seçilmiş bazı akademisyenlerin hedef alınarak görevlerine son verilmesi sadece hak ihlali değil, toplumun yetişmiş büyük değerlerden mahrum bırakılmasıdır.

Olağanüstü Hal koşullarında çıkarılan 672 sayılı KHK ile kamu görevinden ihraç edilen 44 meslektaşımızın mücadelesini verirken, 676 sayılı KHK ile 29 Ekim gecesi Üniversitelerin özerkliğine ve sol muhalif olan akademisyenlere bir darbe daha indirilmiştir. Yıllardır, üniversite bileşenleri hak kayıplarına uğradığı zaman bunları önlemeye çalışan ve laik, özerk, demokratik bir üniversite mücadelesini veren arkadaşlarımız, cemaat ya da terör örgütlerine yakınmış gibi gösterilerek üniversitedeki görevlerinden alınmışlardır. Bu durumu üniversitenin sesinin kısılması hatta yok edilmek istenmesi olarak değerlendiriyoruz.

Üniversitelerin akademik özerkliği ancak idari bir özerklik ile mümkündür. En son çıkarılan KHK ile OHAL’in amacının tamamen dışında bir başka uygulama olarak rektörlük seçimleri kaldırılmıştır. Bir üniversitenin yönetimini seçilmiş rektörler yine seçilmiş akademik kurullarla birlikte doğru bir şekilde yapabilirler. Ancak genel ilke ve kurallar merkezi bir koordinasyon kuruluna bırakılabilir. Bu kurulun da yine akademisyenlerden oluşması gerekir. Bütün üniversitelerin yönetiminin tek bir iradeye bırakılması evrensel hiçbir akademik norma uymamaktadır.

Bu uygulamalardan bir an önce vazgeçilerek, üniversitelerin yönetiminde siyasal ve ideolojik  değil bilimsel ve akademik hedeflerin ön planda tutulmasını sağlayacak düzenlemelerin getirilmesi gerekir.

ÜNİVERSİTE ÖĞRETİM ÜYELERİ DERNEĞİ

 Yönetim Kurulu