BASINA VE KAMUOYUNA                                                                                                   17.01.2016

‘Akademik Kıyıma Sessiz Kalmayacağız, Bu Suça Ortak Olmayacağız’

Bin 128 bilim insanın imzalamış olduğu “Bu suça ortak olmayacağız”  başlıklı bildiriye karşı Yüksek Öğretim Kurumu’nun gösterdiği tepki yanlış ve çok kaygı vericidir. Akademisyenlerin ülke sorunlarıyla ilgili ifade ettikleri görüşler her zaman tartışmaya açıktır ve doğal olarak eleştirilebilir, eleştirilmelidir. Ama bu görüşlerin ifade edilmesini yasaklamaya ve cezalandırmaya yönelik girişimler,ifade özgürlüğüne ağır bir darbe oluşturur. İfade özgürlüğü, en aykırı, kimimize en ters gelecek fikirlerin de ifadesini kapsar, hatta özellikle bunları kapsamalıdır. Bu tavrımız ilkeseldir,  söz konusu bildirinin içeriği ve güneydoğudaki çatışma ortamıyla ilgili kişisel görüşlerimizden bağımsızdır.

YÖK’ün almış olduğu kararın ayrıca üniversite özerkliği bağlamında da çok kaygı verici  bir yanı vardır:  YÖK, Cumhurbaşkanının söz konusu bildiriyi bir konuşmasında ‘vatana ihanet’ ilan etmesinin hemen ardından ‘vazife çıkarmış’, aynı gün içinde acilen genel kurulu toplamıştır. YÖK kararı ‘Bu bildiri ile ilgili olarak hukuk çerçevesinde gereği yapılacaktır. Rektörlerimiz ve Üniversitelerarası Kurul ile bu konuyu görüşmek üzere toplanacağız’ demektedir. Böyle bir ‘gereğini yapma’ girişimi, üniversite özerkliğine doğrudan ve ağır bir saldırı niteliği taşımaktadır. Söz konusu bildiri bahane edilerek,  aykırı-muhalif akademisyenleri üniversitelerden ayıklamak için ‘kasıtlı bir cadı avının’ başladığına dair işaretler vardır.

İfade özgürlüğü ve üniversite özerkliğine böyle bir darbe, demokrasi ve toplumsal gelişme tarihimizde karanlık bir dönem teşkil edecektir. Yüksek Öğretim Kurumunu almış olduğu bu karar yönünde adımlar atmaktan vazgeçmeye çağırıyoruz. Sessiz kalarak ‘bu suça ortak olmayacağız’. Söz konusu bildiriye imza vermiş akademisyen arkadaşların akademik ve ifade özgürlüklerini sonuna kadar savunacağımızı kamuoyuna duyururuz.

Üniversite Öğretim Üyeleri Derneği

             Yönetim Kurulu