BASINA VE KAMUOYUNA

 

“Eyvah, Başbakan üniversitemizi ziyarete geliyor!”

Son yıllarda ülkemizde yukarıdaki traji-komik başlığı haklı çıkartan olaylar yaşanmaktadır. En son ODTÜ olaylarında çarpıcı olarak görüldüğü gibi, üniversiteler üzerinde bir ‘polis devleti’ baskısı gittikçe tırmanmakta, öğrenciler ve öğretim elemanları üzerindeki polis şiddeti neredeyse sıradan, gündelik bir hal almaktadır. Son olayın benzerleri daha önce başka üniversitelerimizde de yaşandı, yaşanmakta. Olayların ardından yaşanan öğrenci evlerine baskın ve gözaltılar ise bir polis devletinin ‘gözdağı verme’ yöntemlerini çağrıştırmaktadır. Polis şiddeti, öğrencilere ve üniversiteye doğrudan bir saldırı olmanın ötesinde, öğrencileri şiddetin içine çeken provokatif bir işlev görmektedir.

Polis şiddeti ve onun doğurduğu olayların özellikle Başbakan’ın üniversite ziyaretleri sırasında yaşanması ayrıca manidar ve öğreticidir. Başbakan’ın öğrenciler tarafından yüksek sesli eleştirilmesini, protesto edilmesini kabul etmek istemeyen siyasi iktidar, olası protestolara karşı aşırı ve orantısız bir polis gücü ile sözde ‘önlem’ almaktadır. Böyle bir ‘önlem’ anlayışı demokrasilerde değil, ancak totaliter rejimlerde görülür. Başbakan son olaylar üzerine şunları söylüyor: “Siz nasıl bir üniversitesiniz. Sizin yetiştirdiğimiz öğrenciler bunlarsa Türkiye batmıştır… Böyle üniversite öğretim görevlisi olsa ne olur olmasa ne olur.” Başbakanın aynı hafta içinde diğer demeci ise ‘kuvvetler ayrılığının önünde engel olarak dikildiği’ üzerine idi. Bu iki demeç, demokrasiyi içine sindirmiş bir ülkede kesinlikle kabul edilemez. Her iki demeç de eleştiriye ve denetime tahammülsüzlüğün açık ifadeleridir. Bu iki ‘demeç’ yukarıda değindiğimiz ‘totaliter’ rejim izleriyle, öyle bir rejim özlemiyle maalesef uyum içindedir. Başbakan, her kararına katılan bir TBMM, her kararını irdelemeden onaylayan bir yargı, kendisine sadece ödüller ve onurlar dağıtan üniversitelerin olduğu bir rejim mi hayal etmektedir?

Ama kararlıyız; ülkemizde o tür bir Meclis, yargı ve üniversite olmaması için sonuna kadar mücadele edeceğiz. TBMM nin muhalefet; yargının denetim işlevi demokraside yaşamsal önemdedir, Öğrencilerin, öğretim elemanlarının, şiddete başvurmadan siyasi iktidarı, başbakanı eleştirmek, protesto etmek en doğal demokratik haklarıdır. Öğretim elemanları Başbakan’ın memurları değil özgür bilim insanları, üniversiteler siyasi iktidarın arka bahçesi değil, özgür, özerk alanlardır.

Son olarak; üniversitede tırmanan baskı ortamı ve Başbakanın üniversiteler ve kuvvetler ayrılığı hakkındaki son görüşleri, tartışılmakta olan yeni YÖK yasa taslağı konusunda bizde derin kaygılar uyandırmaktadır. Böyle bir siyasi/zihinsel ortamda, özgür, demokratik, özerk bir üniversite kavramı ile uyumlu bir yeni bir yüksek öğretim yasası yapılabileceğine ihtimal vermiyoruz.5.01.2013

 

Prof.Dr. A. Emre Çamcı İstanbul Üniversitesi
Prof.Dr. A.Merter Özenci Akdeniz Üniversitesi
Yard.Doç.Dr. Ahmet Cemil Yıldırım İstanbul Kemerburgaz Üniversitesi
Prof.Dr. Ahmet Rifat Şahin Ondokuz Mayıs Üniversitesi
Yard.Doç.Dr. Ali Bayrak Marmara Üniversitesi
Prof.Dr. Ali Esat Karakaya Gazi Üniversitesi
Doç.Dr. Ali Kerem Saysel Boğaziçi Üniversitesi
Prof.Dr. Asım Kaytaz Serbest muayenehane hekimi
Prof.Dr. Aslı Tolun Boğaziçi Üniversitesi
Prof.Dr. Asuman Karakaya Ankara Üniversitesi
Doç.Dr. Asuman Türkün Yıldız Teknik Üniversitesi
Yrd.Doç.Dr. Ateş Altınordu Sabancı Üniversitesi
Prof.Dr. Atilla Göktürk Muğla Üniversitesi
Yard.Doç.Dr. Aybek Korugan Boğaziçi Üniversitesi
Dr. Ayça Aslan Kıykım Marmara Üniversitesi
Dr.Öğrt.Görev. Ayça İnce Bilgi Üniversitesi
Prof.Dr. Aydan Gülerce Boğaziçi Üniversitesi
Öğrt.Görev. Aydın Gelmez Dicle Üniversitesi
Prof.Dr. Ayhan Alkış Yıldız Teknik Üniversitesi
Prof.Dr. Ayla Zirh Gursoy Marmara Üniversitesi
Prof.Dr. Ayse Bugra Boğaziçi Üniversitesi
Prof.Dr. Aysel Çelikel İstanbul Üniversitesi
Yrd.Doç.Dr. Ayşe Gül Altınay Sabancı Üniversitesi
Prof.Dr. Ayşe Nilgün Akın Kocaeli üniversitesi
Prof.Dr. Ayşegül Toker Boğaziçi Üniversitesi
Öğret.Görev. Ayşegün Soysal Boğaziçi Üniversitesi
Yard.Doç.Dr. Ayşen Candaş Boğaziçi Üniversitesi
Doç.Dr. Ayşen Uysal Dokuz Eylül Üniversitesi
Dr. Aytaç Yaman Ankara Üniversitesi
Doç.Dr. Ayten Alkan İstanbul  Üniversitesi
Prof.Dr. Baskın Oran Ankara Üniversitesi
Arşt.Görev. Başak Demir Galatasaray Üniversitesi
Prof.Dr. Başar Çolak Kocaeli üniversitesi
Doç.Dr. Begum Ozkaynak Boğaziçi Üniversitesi
Dr.Öğret.Görev. Begüm Başdaş Bilgi Üniversitesi
Arşt.Görev. Beril Sözmen İstanbul Teknik Üniversitesi
Yrd.Doç.Dr. Berna Güler Müftüoğlu Marmara Üniversitesi
Prof.Dr. Berrin Aktekin Yeditepe Üniversitesi
Besime Şen Şehir Bölge Planlama Bölümü
Prof.Dr. Betül Baykan İstanbul Üniversitesi
Doç.Dr. Betül Çelik Sabancı Üniversitesi
Prof.Dr. Betül Dortunç Marmara Üniversitesi
Yard.Doç.Dr. Bilgehan Açıkgöz Bülent Ecevit Üniversitesi
Prof.Dr. Billur Yalti Koç Üniversitesi
Yrd.Doç.Dr. Burcu Yakut Çakar Kocaeli Üniversitesi
Dr. Canan Bayrak Marmara Üniversitesi
Prof.Dr. Cemal Bali Akal Bilgi Üniversitesi
Dr. Cengiz Arın
Yard.Doç.Dr. Cengiz Ekiz Abant İzzet Baysal Üniversitesi
Prof.Dr. Cihan Demirci Tansel İstanbul Üniversitesi
Prof.Dr. Coşkun Özdemir İstanbul Üniversitesi
Dr. Çetin Çelik Koç Üniversitesi
Doç.Dr. Çiğdem Kafesçioğlu Boğaziçi Üniversitesi
Doç.Dr. Deniz Yükseker Koç Üniversitesi
Doç.Dr. Derya Gültekin Karakaş İstanbul Teknik Üniversitesi
Doç.Dr. Duygu Köksal Boğaziçi Üniversitesi
Yard.Doç.Dr. Ebru Barcın Akdeniz Üniversitesi
Yrd.Doç.Dr. Erbatur Çavuşoğlu Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniv.
Prof.Dr. Ercan Alp Boğaziçi Üniversitesi
Yard.Doç.Dr. Erdem Yörük Koç Üniversitesi
Arşt.Görev. Eren Paydaş Marmara Üniversitesi
Arşt.Görev. Erol Ertan Boğaziçi Üniversitesi
Prof.Dr. Ersan Demiralp Boğaziçi Üniversitesi
Dr. Ertugrul Kıykım İstanbul Üniversitesi
Dr. Esen Aslandoğan Marmara Üniversitesi
Yard.Doç.Dr. Esra Mungan Boğaziçi Üniversitesi
Prof.Dr. F. Gülden Güvenç Işık Üniversitesi
Dr. Fahri Arslan İstanbul Üniversitesi
Öğrt.Görev. Fatma Nohut Kocaeli Üniversitesi
Prof.Dr. Fatmagül Berktay İstanbul Üniversitesi
Yrd.Doç.Dr. Ferdi Boynak Marmara Üniversitesi
Yard.Doç.Dr. Feryal Saygılıgil İstanbul Arel Üniversitesi
Prof.Dr. Feza Deymeer İstanbul Üniversitesi
Dr. Figen Şahpaz pratisyen hekimlik derneği ankara şube başkanı
Prof.Dr. Fikret Adaman Boğaziçi Üniversitesi
Prof.Dr. Fuat Ercan Marmara Üniversitesi
Prof.Dr. Füsun Üstel Galatasaray Üniversitesi
Dr. Gaye Yılmaz Boğaziçi Üniversitesi
Prof.Dr. Gülay Günlük-Şenesen İstanbul Üniversitesi
Dr. Gülhan Balsoy Işık Üniversitesi
Prof.Dr. Gülhan Türkay İstanbul Üniversitesi
Prof.Dr. Günay Atalayer Marmara Üniversitesi
Prof.Dr. Gürcan  Altun Trakya Üniversitesi
Yard.Doç.Dr. Güven Gürkan Öztan İstanbul Üniversitesi
Prof.Dr. H.Öner Esen İstanbul Üniversitesi
Prof.Dr. Hacer Ansal Işık Üniversitesi
Yard.Doç.Dr. Hafize Öztürk Türkmen Akdeniz Üniversitesi
Prof.Dr. Hakan Gürvit İstanbul Üniversitesi
Prof.Dr. Hakan Zengil Gazi Üniversitesi
Prof.Dr. Haldun Gülalp Yıldız Teknik Üniversitesi
Yard.Doç.Dr. Hande Paker Bahçeşehir Üniversitesi
Yard.Doç.Dr. Hasbi İsmailoğlu Kocaeli Üniversitesi
Prof.Dr. Haşim Mutlu İstanbul Üniversitesi
Yrd.Doç.Dr. Hülya Kendir Kocaeli Üniversitesi
Prof.Dr. Hülya Kirmanoğlu İstanbul Üniversitesi
Prof.Dr. İbrahim Akkurt Cumhuriyet Üniversitesi
Prof. Dr. İbrahim Erdal Isparta Üniversite Öğretim Üyeleri Derneği (UYEDER-Başkan)
Prof.Dr. İbrahim Kaboğlu Marmara Üniversitesi
Prof.Dr. İlhan Özgüneş Eskişehir Osmangazi Üniversitesi
İlker Aslan
Dr. İnci Solak Akman Ankara Üniversitesi
Öğrt.Görev. İpek Seyalıoğlu Boğaziçi Üniversitesi
Prof.Dr. Kadir Erdin İstanbul Üniversitesi
Prof.Dr. Kemal  Bakır Gaziantep Üniversitesi
Doç.Dr. Kerem Cankoçak İstanbul Teknik Üniversitesi
Doç.Dr. Kerem Cankoçak İstanbul Teknik Üniversitesi
Doç.Dr. Koray Çalışkan Boğaziçi Üniversitesi
Prof.Dr. Kuvvet Lordoğlu Kocaeli Üniversitesi
Prof.Dr. Lütfi Telci İstanbul Üniversitesi
Yard.Doç.Dr. Lütfiye Bozdağ Kemerburgaz Üniversitesi
Dr. Mehmet Akif Aladağ Eskişehir Tabip odası
Prof.Dr. Mehmet Ali Körpınar İstanbul Üniversitesi
Mehmet Cem Mat
Prof.Dr. Mehmet Türkay Marmara Üniversitesi
Prof.Dr. Mehmet Zaman Saçlıoğlu
Prof.Dr. Meltem Denizel Özyeğin Üniversitesi
Prof.Dr. Meral E.Kızıltan İstanbul Üniversitesi
Prof.Dr. Meryem Koray İstanbul Üniversitesi
Ar.Gör.Öğrt.Gör. Mesut Varlık Bilgi Üniversitesi
Doç.Dr. Mine Nakipoğlu Boğaziçi Üniversitesi
Doç.Dr. Murat Cemal Yalçıntan Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi
Yrd.Doç.Dr. Murat Koyuncu Boğaziçi Üniversitesi
Prof.Dr. Mustafa Altıntaş Gazi Üniversitesi
Yard.Doç.Dr. Mustafa Şener Mersin Üniversitesi
Prof.Dr. Müge Devrim Üçok İstanbul Üniversitesi
Uz. Nalan Akgün Van Üniversite Öğretim Elemanları Derneği
Nazan Aksoy Bilgi Üniversitesi
Yard.Doç.Dr. Nazan Üstündağ Boğaziçi Üniversitesi
Doç.Dr. Nazım Cerkes Serbest Hekim
Öğrt.Görev. Nazım Hikmet Richard Dikbaş Bilgi Üniversitesi
Doç.Dr. Neslihan Serap Şengör İstanbul Teknik Üniversitesi
Prof.Dr. Neşe Bilgin Boğaziçi Üniversitesi
Prof.Dr. Neşe İmeryüz Marmara Üniversitesi
Dr. Neval Oğan Balkız Viyana Üniversitesi
Prof.Dr. Nihal Saban Marmara Üniversitesi
Yard.Doç.Dr. Nihan Yancı Özalp İstanbul Kemerburgaz Üniversitesi
Prof.Dr. Nilüfer Tapan İstanbul Üniversitesi
Dr. Nilüfer Yesilot Barlas İstanbul Üniversitesi
Prof.Dr. Nur Betül Çelik Ankara Üniversitesi
Doç.Dr. Nur Gürani Arslan Boğaziçi Üniversitesi
Yard.Doç.Dr. Nuray Ergüneş İstanbul Üniversitesi
Prof.Dr. Nuray Uzunören İstanbul Üniversitesi
Prof.Dr. Nurcan Özkaplan İstanbul Üniversitesi
Doç.Dr. Nuri Ersoy Boğaziçi Üniversitesi
Prof.Dr. Nursel Şahin Akdeniz Üniversitesi
Prof.Dr. Nükhet Tüzüner İstanbul Üniversitesi
Prof.Dr. Olcay yeğin Akdeniz Üniversitesi
Prof.Dr. Orhan Ziylan İstanbul Üniversitesi
Öğrt.Üyesi Osman Şahin Koç Üniversitesi
Doç.Dr. Ozan Erözden Yıldız Teknik Üniversitesi
Yard.Doç.Dr. Ödül Celep Işık Üniversitesi
Prof.Dr. Öget Öktem Tanör İstanbul Üniversitesi
Prof.Dr. Ömer F. Dayı İstanbul Teknik Üniversitesi
Öğret.Görev.Dr. Özgür Öztürk Ondokuz Mayıs Üniversitesi
Yard.Doç.Dr. Özgür Ulus Mutlu Acıbadem Üniversitesi
Doç.Dr. Özlem Azap Başkent Üniversitesi
Doç.Dr. Özlem Korkmaz Dilmen İstanbul Üniversitesi
Prof.Dr. Pınar Feyzioğlu Akkoyunlu İstanbul Üniversitesi
Prof.Dr. Ramazan Aşcı Ondokuz Mayıs Üniversitesi
Yard.Doç.Dr. Rasit Bilgin Boğaziçi Üniversitesi
Prof.Dr. Raşit Tükel İstanbul Üniversitesi
Dr. Refik Baysal Mimar Sinan Üniversitesi
Prof.Dr. Reşit Canbeyli Boğaziçi Üniversitesi
Prof.Dr. Rona Serozan Bilgi Üniversitesi
Doç.Dr. Rukiye Akkaya Kia Marmara Üniversitesi
Prof.Dr. Sabri Ergüney İstanbul  Üniversitesi
Dr. Saime Tuğrul Bilgi ve Işık Üniversitesi
Prof.Dr. Salim Çalışkan İstanbul Üniversitesi
Arşt.Görev. Seçil Doğuç Galatasaray Üniversitesi
Yard.Doç.Dr. Selime Güzelsarı Abant İzzet Baysal Üniversitesi
Yrd.Doç.Dr. Serdar Altok Boğaziçi Üniversitesi
Prof.Dr. Serdar M. Değirmencioğlu Cumhuriyet Üniversitesi
Ar.Gör. Serkan Kaptan Boğaziçi Üniversitesi
Arşt.Görev. Serkan Köybaşı Bahçeşehir Üniversitesi
Doç.Dr. Sevda Bulduk
Prof.Dr. Seyhun  Solakoğlu İstanbul Üniversitesi
Dr. Sezai Ozan Zeybek Sabancı Üniversitesi
Prof.Dr. Sibel Irzık Sabancı üniversitesi
Prof.Dr. Sibel İnceoğlu Bilgi Üniversitesi
Prof.Dr. Sibel Özekmekçi İstanbul Üniversitesi
Arşt.Görev. Sinem Seçer Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi
Solmaz Akar
Doç.Dr. Sultan Üzeltürk Yeditepe Üniversitesi
Prof.Dr. Süleyman Çelik Ondokuz Mayıs Üniversitesi
Prof.Dr. Şahika Yüksel İstanbul Üniversitesi
Doç.Dr. Şebnem Oğuz Boğaziçi Üniversitesi
Prof.Dr. Şehnaz Bolkent İstanbul Üniversitesi
Prof.Dr. Şemsa Özar Boğaziçi Üniversitesi
Dr. Şeyhmus Gökalp
Doç.Dr. Şule Akköse Aydın Uludağ Üniversitesi
Prof.Dr. Taha Karaman Akdeniz Üniversitesi
Prof.Dr. Tahsin Yeşildere İstanbul Üniversitesi
Prof.Dr. Taner Özbenli Ondokuz Mayıs Üniversitesi
Yard.Doç.Dr. Tınaz Ekim Boğaziçi Üniversitesi
Doç.Dr. Tuna Altinel Lyon-1 Universitesi
Yard.Doç.Dr. Tuna Kuyucu Boğaziçi Üniversitesi
Öğrt.Görev. Tülay Çellek Yıldız Teknik Üniversitesi
Dr. Tülin Ural Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniv
Ufuk Emekli
Yard.Doç.Dr. Umut Ekmekçi Işık Üniversitesi
Dr. Umut Yıldırım
Prof.Dr. Ümit Şenesen İstanbul Teknik Üniversitesi
Yard.Doç.Dr. Vangelis Kechriotis Boğaziçi Üniversitesi
Prof.Dr. Veli Deniz Kocaeli Üniversitesi
Doç.Dr. Yahya Mete Madra Boğaziçi Üniversitesi
Prof.Dr. Yalçın Memlük Ankara Üniversitesi
Prof.Dr. Yaman Barlas Boğaziçi Üniversitesi
Prof.Dr. Yasemin Özdek Kocaeli Üniversitesi
Prof.Dr. Yıldız Perk İstanbul Üniversitesi
Yard.Doç.Dr. Zafer Yörük İzmir Ekonomi Üniversitesi
Prof.Dr. Zeki Kılıçaslan İstanbul Üniversitesi
Dr. Zeliha Hacımuratlar Ankara Üniversitesi
Dr. Zergün Utku Altıntaş Emekli Sanat Tarihçisi
Prof.Dr. Zeynep Kadirbeyoglu Boğaziçi Üniversitesi
Prof.Dr. Zeynep Solakoğlu İstanbul Üniversitesi
Yard.Doç.Dr. Zeynep Uysal Boğaziçi Üniversitesi
Prof.Dr. Zübeyde Alkış Yıldız Teknik Üniversitesi