Boğaziçi Üniversitesi bileşenlerinin Melih Bulu’nun 2 Ocak 2021’de tepeden inme bir şekilde rektörlüğe atanmasından sonra başlattıkları direniş bir yılını doldurdu.

Boğaziçi Üniversitesi’nde bir yıldır yaşananlar, Türkiye’de üniversitelerin demokratik, özgür ve özerk bilim ve eğitim kurumları olmaktan hızla uzaklaştırılması doğrultusunda bir süredir devam eden sürecin geldiği noktayı temsil ediyor. Kayyum rektörler Melih Bulu ve Naci İnci’nin yönetiminde, Boğaziçi Üniversitesi’nin yasal ve seçilmiş kurullarının kararı olmadan fakülteler açılması ve atamalar yapılması; öğretim üyelerinin görevden alınması; çalışanlara ve öğretim elemanlarına soruşturmalar açılması; demokratik haklarını kullanan öğrencilere disiplin soruşturmaları açılması ve bizzat rektörlüğün şikâyetiyle öğrencilerin tutuklattırılması; son olarak da 16 akademisyen hakkında yine bizzat rektör tarafından savcılığa şikâyette bulunulması bu sürecin köşe taşları oldu.

Bütün bunlara karşı Boğaziçi’nde akademisyenlerin 365 gündür sürdürdükleri direniş ise, demokratik, özgür ve özerk üniversite ereği için mücadeleye ışık tutuyor. Üniversite Öğretim Üyeleri Derneği olarak, köklü bir kamu yükseköğretim kurumu ve onu oluşturan ve tanımlayan ilkeler için verilen bu mücadeleyi destekliyoruz. Boğaziçili meslektaşlarımızın direnişini ikinci yılına girerken selamlıyoruz.

Fotoğraf: Ali Aktaş (https://twitter.com/yunusunbabasi/status/1456577105983164418)