ÜNİVDER GENEL KURUL DUYURUSU

Üniversite Öğretim Üyeleri Derneği’nin (ÜNİVDER) 6 Şubat’ta yaşanan deprem felaketi nedeniyle ertelenen Olağan Genel Kurul Toplantısı 1 Nisan 2023 Cumartesi günü, saat 11:00’de, dernek merkezinde, aşağıdaki gündem maddelerini görüşmek üzere yapılacaktır.

Sayın Üyelerimizin Genel Kurul toplantısına katılımları rica olunur.

Gündem

1. Açılış ve yoklama,

2. Divan Üyelerinin seçimi ve saygı duruşu,

3. Faaliyet Raporu’nun ve mali tablonun okunması ve müzakeresi,

4. Denetleme Kurulu Raporunun okunması ve müzakeresi,

5. Yönetim Kurulu’nun İbrası,

6. Denetleme Kurulunun İbrası,

7. Bütçenin okunması, görüşülmesi ve aidatların belirlenmesi,

8. Yeni dönem Yönetim ve Denetim Kurullarının seçimi,

9. Dilek ve temenniler,

10. Kapanış.

Adres:

Ertuğrul M. Bayındır S. Uygar Apt. No: 1, D. 2 Dikilitaş – Beşiktaş