Seçilen yeni kurullar, ÜNİVDER’in köklü hak mücadelesi geçmişi ile üniversitelerin güvencesiz bugünü arasında köprü oluşturuyor

Üniversite Öğretim Üyeleri Derneği’nin (ÜNİVDER), 1 Nisan Cumartesi günü yapılan genel kurul toplantısında seçilen 16. dönem kurulları hem derneğin köklü geleneğini hem de üniversite öğretim elemanlarının giderek güvencesizleşmekte olan güncel durumunu yansıtıyor.

Özgür, özerk ve demokratik üniversite ideali için savunuculuk yapmak üzere 1989’da kurulan ÜNİVDER’in yeni seçilen kurullarında, derneğin kuruluş yıllarından bu yana faal olan üyeler ile devlet üniversitelerinde kadrolu çalışan akademisyenlerin yanı sıra, araştırma görevlileri, vakıf üniversitelerinde görevli öğretim elemanları, ders saat ücretiyle güvencesiz çalışan veya görevden alınarak hak mücadelesine devam eden akademisyenler yer alıyor. Yeni seçilen kurullarda, geçmiş dönemde olduğu gibi Barış Akademisyenleri yine var. Yönetim, denetleme ve onur kurullarında, kadınların artan sayısı da göze çarpıyor.

16. dönem Onur Kurulunda, eski Türk Tabipler Birliği Merkez Konseyi Başkanı Gençay Gürsoy, İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi öğretim üyesi Tülay Erkan ve Boğaziçi Ekonomi Bölümü başkanlığı görevinden kayyım rektör Naci İnci tarafından hukuksuzca alınan Ekrem Ünal Zenginobuz yer alıyor. Onur kurulunda ayrıca, Naci İnci tarafından ikinci kez görevden alınmasından sonra hukuk savaşına devam eden akademisyen Can Candan, Boğaziçi Üniversitesi’nin uzun yıllar demokrasi mücadelesinde yer almış emekli öğretim üyesi Fadime Gök ile İstanbul Tabip Odası’nın 2019- 2022 yılları arasındaki başkanı Pınar Mualla Saip var.

15. dönem yönetim kurulunda eş sözcüler olarak görev yapan Zeynep Olcay Solakoğlu ve Erol Köroğlu ile genel sekreter Deniz Yükseker Tekin, ÜNİVDER’in 16. döneminde kamu yararını gözeten özgür, özerk ve demokratik bir üniversitenin yeniden inşası ve giderek güvencesizleşen yükseköğrenim kurumları çalışanlarının özlük hakları için mücadeleye devam edeceklerini ifade ettiler.

Yönetim Kurulu

Asil:      Zeynep Olcay Solakoğlu, İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi

H. Deniz Yükseker Tekin, Bağımsız araştırmacı

Murat Koyuncu, Boğaziçi Üniversitesi Ekonomi Bölümü

Zafer Çeler, İstanbul Kent Üniversitesi, Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümü

Burak Çetiner, Marmara Üniversitesi Endüstri Mühendisliği Bölümü

Emre Kırmızıtaş, İstanbul Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Halk Sağlığı Bölümü

Esra Kaya Erdoğan, Bağımsız araştırmacı

Yedek:

Erol Köroğlu, Boğaziçi Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü

Aynur Soydan Erdemir, İstanbul Üniversitesi Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Enstitüsü

Uğur Tekin, SRH Uygulamalı Bilimler Üniversitesi, Heidelberg, Almanya

Ayşe Durakbaşa, Marmara Üniversitesi Sosyoloji Bölümü

Sevcan Tiftik, Beykoz Üniversitesi Lisansüstü Programlar Enstitüsü

Denetçiler

Asil:       Hülya Kirmanoğlu, İstanbul Üniversitesi Kamu Yönetimi ve Siyaset Bilimi Bölümü

Aybek Korugan, Boğaziçi Üniversitesi Endüstri Mühendisliği Bölümü

Mustafa Poyraz Kolluoğlu, İstanbul Aydın Üniversitesi Sosyal Hizmet Bölümü

Yedek:

Mehmet Rıza Türkay, Marmara Üniversitesi İktisat Fakültesi Kalkınma Ekonomisi Bölümü

Nurcan Özkaplan, Gazi Üniversitesi, İktisat Fakültesi

Onur Kurulu

Asil:        Gençay Gürsoy, İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi

 Tülay Erkan, İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi

Ekrem Ünal Zenginobuz, Boğaziçi Üniversitesi Ekonomi Bölümü

Yedek:

Can Candan, Boğaziçi Üniversitesi

Fadime Gök, Boğaziçi Üniversitesi Eğitim Fakültesi

Pınar Mualla Saip, İstanbul Üniversitesi Onkoloji Enstitüsü