Aşağıdaki duyurumuzda 11 Şubat tarihli olarak ilan ettiğimiz Olağan Genel Kurul toplantısı, 10 ilimizi etkileyen deprem felaketi nedeniyle ertelenmiştir. Genel kurulun yeni tarihini en kısa zamanda açıklayacağız.

Derneğimizin Olağan Genel Kurul 1. Toplantısı çoğunluk sağlanamadığı için yapılamamıştır. İkinci toplantı 11 Şubat 2023 Cumartesi günü, dernek merkezinde, aşağıdaki gündem maddelerini görüşmek üzere yapılacaktır.

Sayın Üyelerimizin Olağan Genel Kurulumuza katılımları rica olunur.

Gündem

1. Açılış ve yoklama,

2. Divan Üyelerinin seçimi ve saygı duruşu,

3. Faaliyet Raporu’nun ve mali tablonun okunması ve müzakeresi,

4. Denetleme Kurulu Raporunun okunması ve müzakeresi,

5. Yönetim Kurulu’nun İbrası,

6. Denetleme Kurulunun İbrası,

7. Bütçenin okunması, görüşülmesi ve aidatların belirlenmesi,

8. Yeni dönem Yönetim ve Denetim Kurullarının seçimi,

9. Dilek ve temenniler,

10. Kapanış.