Derneğimizin Olağan Genel Kurul 1. Toplantısı 30 Aralık 2022 Cuma günü, saat 10:00’da, dernek merkezinde, aşağıdaki gündem maddelerini görüşmek üzere yapılacaktır.

İlk toplantıda çoğunluk sağlanamadığı taktirde 2. Toplantı 11 Şubat 2023 Cumartesi günü, aynı saatte ve aynı yerde çoğunluğa bakılmaksızın yapılacaktır.

Sayın Üyelerimizin Olağan Genel Kurulumuza katılımları rica olunur.

Gündem

1. Açılış ve yoklama,

2. Divan Üyelerinin seçimi ve saygı duruşu,

3. Faaliyet Raporu’nun ve mali tablonun okunması ve müzakeresi,

4. Denetleme Kurulu Raporunun okunması ve müzakeresi,

5. Yönetim Kurulu’nun İbrası,

6. Denetleme Kurulunun İbrası,

7. Bütçenin okunması, görüşülmesi ve aidatların belirlenmesi,

8. Yeni dönem Yönetim ve Denetim Kurullarının seçimi,

9. Dilek ve temenniler,

10. Kapanış.