2021 yılının ikinci yarısı içi açıklanan enflasyon oranları ışığında, memur maaşlarına Ocak 2022 itibariyle yapılan ek zamlar kapsamında devlet üniversitelerinde çalışan öğretim elemanlarının net görev aylıkları yüzde 30 civarında arttırıldı.

2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu’na göre vakıflarca kurulan yüksek öğretim kurumlarında çalışan “öğretim elemanlarının nitelikleri Devlet yükseköğretim kurumlarındaki öğretim elemanlarının niteliklerinin aynıdır” (Ek Madde 8). 15.4.2020’de kabul edilen 7243 sayılı kanunla Yükseköğretim Kanunu’nda yapılan değişiklik uyarınca, “Vakıf yükseköğretim kurumlarında çalışan öğretim elemanlarına, unvanlarına göre Devlet yükseköğretim kurumlarında ödenen ücret tutarından az ücret verilemez” (Ek Madde 8, ek fıkra).

Buna rağmen, yasa değişikliğinden sonraki dönemde birçok vakıf üniversitesinde her unvan için ödenen maaşların, aynı unvanlar için devlet üniversitelerinde verilenlerin altında kaldığı, Yükseköğretim Kurumu’nun (YÖK) 2021 yılı Vakıf Yükseköğretim Kurumları Raporu’nda da belirtilmiştir.

YÖK raporunda yayınlanan verilere göre, bazı vakıf üniversitelerinde araştırma görevlilerine, öğretim görevlilerine ve doktor öğretim üyelerine 2021’de ödenen maaşlar, 2022 yılı için açıklanan asgari ücretin sadece biraz üstündedir. 2022’de en düşük devlet memuru maaşı 6429 TL’ye çıkmış iken, bazı vakıf üniversitelerinde araştırma görevlisi ve doktor öğretim üyesi maaşları bu rakamın altında kalmaktadır. Halbuki devlet üniversitelerinde en düşük araştırma görevlisi maaşı 9.900 TL’ye yükseltilmiştir.

Vakıf üniversitelerinin çoğunluğunda halihazırda devlet üniversitelerinin altında olan maaşlar eğer eşitleme yapılmazsa 2022 yılında çok daha düşük bir seviyeye inmiş olacak. Vakıf üniversitelerince düşük maaşlarla çalıştırılan öğretim elemanlarının bu koşullarda geçinebilmeleri ve bilimsel ve eğitsel açıdan kendilerini geliştirebilmeleri imkânsız hale gelmiş durumda.

Üniversite Öğretim Üyeleri Derneği olarak, vakıf üniversiteleri öğretim elemanlarının aylık net ücretlerinin derhal devlet üniversitelerinde denk unvanlara verilen ücretlerle eşitlenmesini talep ediyoruz. YÖK’ü buna uymayan vakıf üniversitelerine yaptırım uygulamaya davet ediyoruz. ÜNİVDER olarak her platformda konunun takipçisi olacağımızı beyan ediyoruz.