BG-2233

Üniversite Öğretim Üyeleri Derneği                 

Ertuğrul M. Bayındır S. Uygar Apt. No: 1, D. 2

Dikilitaş/Beşiktaş – İstanbul/Türkiye

Tel/Fax: +90 212  2726237

Web adresi: www.univder.org

E-posta: univder@univder.orgunivder@gmail.com

_____________________________________________________________________________29.Yıl___        3.01.2019

                               BASIN AÇIKLAMASI

      Akademisyen Ceren Damar’ın vahşi bir şekilde Görevi başında  katledilmesini kınıyoruz.

                                    Bu Saldırı  Üniversiteye Yapılmış Bir saldırıdır.

Çankaya Üniversitesi Hukuk Fakültesi Araştırma Görevlisi Ceren Damar sınav sırasında sınav hırsızlığı yapan öğrencisini akademik etik,bilim/liyakat çerçevesinde uyarmış, görevini üniversiter kriterlere uygun bir biçimde yerine getirmiştir.Ancak onu tehdit eden sınav hırsızı öğrenci elindeki bıçak ve silah ile Ar.Gör.Ceren Damar’ı vahşice katletmiştir.Acımız büyüktür.Ailesine ve sevenlerine başsağlığı dileriz.

Bu Cinayetin sorumlusu kimlerdir:

Öğrencisini müşteri hocasını bu müşterinin hizmetkarı haline getiren sistemi yaratanlardır.

Siyaseten yandaş öğrencilerin yaptıkları şiddet olaylarını görmezden gelen işlem yapmayan,üniversiteye bıçak,sopa,tabanca demir sokmalarına göz yuman yöneticilerdir.

Üniversiteleri siyasetin arka bahçesi konumuna getiren zihniyettir.

Üniversitelerde Bilimin, liyakatın göz ardı edilmesidir.

Üniversiter Etik Kurallarını yok sayanlardır.

Üniversiteleri Siyasetin/Dinin vesayeti altına alanlardır.

Bugüne kadar Üniversite Giriş Sınavlarında yapılan hırsızlıklara göz yumanlardır.

KPSS sınav hırsızlıklarını yok sayanlardır.

Akademik Yükseltmeler için gerekli Yabancı Dil Sınavı’nda yapılan hırsızlıklar bildirilmesine rağmen bu yüz kızartıcı olay hakkında hiçbir İşlem yapmayanlardır.

Akademisyen Ceren Damar’ı görevi başında vahşice  katleden katil öğrenciye hukuk sistemi içinde gereken cezanın verileceği umut ediyoruz.

ÜNİVERSİTE ÖĞRETİM ÜYELERİ DERNEĞİ