BG-2233

Üniversite Öğretim Üyeleri Derneği                 

Ertuğrul M. Bayındır S. Uygar Apt. No: 1, D. 2

Dikilitaş/Beşiktaş – İstanbul/Türkiye

Tel/Fax: +90 212  2726237

Web adresi: www.univder.org

E-posta: univder@univder.orgunivder@gmail.com

_____________________________________________________________________________29.Yıl

ÜNİVERSİTE ÖĞRETİM ÜYELERİ DERNEĞİ

#aşağıyabakmayacağız                                                                                                    03.02.2021

Üniversiteler özerk kurumlar olması gerekir, hiçbir kişi, kurum ve kuruluşun vesayeti altında olmaması gerekir.  Akademik özerklik, üniversitelerin araştırma, öğretim ve öğrenim özgürlüğü, öncelikle, siyasi otorite, ekonomik güçler, dini kurumlar hatta toplum kesimleri karşısında bağımsız olmasıdır.

Ancak 29 Ekim 2016 tarihinde 676 sayılı KHK’nin 85. Maddesi ile rektör seçimleri ile ilgili yapılan düzenleme üniversitelerin yönetimini siyasi iradenin tasarrufuna bırakmakta ve üniversite bileşenlerinin iradesini yok saymaktadır. En son örneği de Cumhurbaşkanının, 1 Ocak’ta yayımladığı kararnameyle Prof. Dr. Bulu’yu Boğaziçi Üniversitesi rektörlüğüne atamasıdır. Bu atamayla birlikte haklı olarak üniversitenin hem öğrencileri hem de öğretim üyeleri bu karara tepki göstermiştir, protesto etmiştir.

Boğaziçili akademisyen ve öğrencilerinin bu haklı protestosuna tüm Türkiye den destek gelmiştir. Öğrenciler üniversitenin bahçesinde, Öğretim üyeleri de her gün rektörlük binası önünde, Bulu’nun istifa etmesini ve rektörün seçimle belirlenmesini talep etmişlerdir. Barışçıl ve öğrencilere özgü protestolar devam ederken son dönemde düzenlenen operasyonlarla bazı öğrencilerin çeşitli bahanelerle gözaltına alınması, kötü ve şiddet içeren muamele, ötekileştirici, suçlayıcı söylemler, üniversitenin ablukaya alınması başlamıştır.

Boğaziçi Üniversitesi öğrenci ve akademisyenlerin haklı ve onurlu direnişlerini mücadelelerini desteklediğimizi bildirirken, dün Boğaziçi üniversitesinde bu gün Kızılay’da Kadıköy’de gözaltına alınan tüm öğrenci ve haklı eylemi destekleyen tüm gözaltına alınanların derhal serbest bırakılmasını istiyoruz. Atanmış rektör Bulu bir an önce istifa etmeli, polis ablukası kaldırılmalı ve öğrencilerimizin öğretimlerine bir an önce dönmeleri sağlanmalıdır.

ÜNİVDER Yönetim Kurulu

Boğaziçi Üniversitesi yalnız değildir.

Atanmış Rektör Bulu istifa etmelidir.

Polis ablukası kaldırılmalıdır.

Tüm gözaltında ki ve tutuklanan öğrenciler serbest bırakılmalıdır.