anayasa

BU ORTAMDA ANAYASA YAPILAMAZ

BARIŞIN TESİS EDİLMESİ, YOL TEMİZLİĞİ VE DEMOKRATİKLEŞME ŞARTTIR

Barış için, özgürlükçü, demokratik, laik, eşitlikçi, toplumsal bir anayasa ve Türkiye yolunda sürecin (ortamın) demokratikleşmesinin olanakları konusunu birlikte tartışmak üzere 04.03.2016 tarihinde İstanbul’da biraraya gelindi. Şu tespitlerde bulunuldu:

Hak ve özgürlüklerin budandığı, demokrasinin asgari standartlarının neredeyse yok edildiği bir ortamda ne yazık ki, demokrasi ve özgürlüklerimizi yeniden kazanmak için mücadele etmek durumundayız.

Bu ortamda, demokratikleşme adımlarını birlikte atabileceğimiz platformlarda bir araya gelmek ve en geniş birliktelikleri oluşturmak göreviyle karşı karşıyayız.

Demokratik bir ortam sağlanmadan, ifade ve basın özgürlüğü önündeki engeller kaldırılmadan, baskıcı bir ortamda yeni bir anayasa yapılamayacağı açıktır.

Demokratik kazanımlarımızı yok etmeye çalışanların iradesiyle, demokratik, özgürlükçü ve sosyal bir anayasa yapılamayacağı kuşkusuzdur.

Bu nedenle, gücünü demokrasiden, medeni, siyasi, sosyal, ekonomik ve kültürel hakların evrensel standartlarda eşit biçimde herkese sağlanmasından ve hukuk devleti ilkelerinden alan bir ağırlık merkezi oluşturulmasının acil ve zorunlu olduğu düşüncesindeyiz.

Önceliklerimiz şunlardır:

  1.    A)Demokrasi ve özgürlükleri korumak, demokratikleşme yolunda adımlar atmak amacıyla en geniş birlikteliğin sağlanması için çalışmak; bunun için benzer çalışmalar yürüten gruplar ile siyasi partiler ve hareketlerle diyaloglar geliştirmek; bunu güçlendirmek için de ulusal ve uluslararası dayanışmayı yükseltmek;

Yeni, demokratik ve özgürlükçü bir anayasa yapımı öncesi hem bir barış ortamı hem de bir yol temizliği yapılmasını sağlamak;  hak ve özgürlükleri ihlal eden anti-demokratik yasaların ayıklanması, baskıcı ve hukuk-dışı uygulamalara son verilmesi için mücadele etmek, baskıcı ve savaşçı politikalara geçit vermemek;

Gerçekleri halka anlatmak ve yaratılan yanlış algılarla mücadele için bir iletişim stratejisi oluşturmak,

  1. B)“Yeni anayasa” söylemi ile yaratılan bilgi kirliliğine, çelişkilere ve hatta propagandaya dikkat çekmek; bilgi kirliliğini giderecek doğrultuda hukuksal metinler hazırlamak, bu çerçevede toplantılar düzenlemek,

Dayatmalarla anayasa yapımına hayır demek için, toplumun değişik kesimleriyle dayanışma içinde Türkiye için özgürlükçü, demokratik, eşitlikçi, cinsiyetçi anlayıştan arındırılmış, doğaya dost ve sosyal bir anayasanın asgari koşullarını paylaşmak,

Özgürlükçü, demokratik, laik, eşitlikçi, sosyal bir Anayasa ve Türkiye konusunda duyarlı olan tüm kurum ve kişileri birlikte tavır almaya, 26.03.2016 tarihinde, saat 15.00’de, İstanbul Taxim Hill Otel’de yan yana gelmeye çağırıyoruz.

İbrahim Kaboğlu (ANAYASA-DER)

Tahsin Yeşildere (UNİV-DER)

Erol Kızılelma (SODEV)

Ayşen Candaş (TÜSES)

Can Atalay (SHD)

Kaynak: http://anayasader.org/bu-ortamda-anayasa-yapilamaz-barisin-tesis-edilmesi-yol-temizligi-ve-demokratiklesme-sarttir/