sira-ozel-universitelere-geldi

Yüksek Öğretim Kurulu’nun (YÖK) internet sitesinde tartışmaya açtığı yönetmelik taslağı, özel üniversitelerin kolay bir şekilde kapatılmasının önü açılıyor.

Daha önce ‘Atatürk ilkeleri ve inkılapları ile laiklikle bağdaşmayan bir tutumun tespit edilmesi’ özel üniversiteleri kapatma gerekçesi olurken yeni taslakta ‘ülkenin bölünmez bütünlüğüne karşı eylemlerin odağı haline gelme’ gibi muğlak bir madde kapatma için yeterli sayılacak.

Taslağın yürürlüğe girmesi durumunda özerkliği sona erecek olan üniversiteler, akademik, idari, mali ve ekonomik olarak YÖK’ün denetimine tabi olacak.

Üniversite Öğretim Üyeleri Derneği (ÜNİVDER) Başkanı Prof. Dr. Tahsin Yeşildere, yönetmelik taslağına tepki gösterdi. Taslağın üniversitelerin üzerinde Demokles’in kılıcı gibi duracağını belirten Yeşildere, “Taslak böyle geçerse, kolay bir şekilde üniversiteler el konulabilir, hatta kapatılabilir. Bu kargaşa döneminde gözden kaçırılmaya çalışılıyor. Ses çıkartılması gerekiyor. Bu yönetmelikle üniversiteleri devletleştiriyorsunuz. Bir de o gençlerden para alıyorsunuz. Böyle bir şey eşitliğe aykırı. Ayrıca, güç sahibi iktidar ters düştüğü kişilerin üniversitelerine el koyabilir ve kendi yandaş vakıflarına devredebilir. ” dedi.

YÖK, özel üniversitelerin işleyişini ve denetlenmesini düzenleyen yönetmelikte değişiklik yapmak amacıyla yeni bir taslak hazırladı. 3 Kasım 2015 tarihine kadar tartışmaya açılan ve görüş istenen taslaktaki düzenlemeler; mali, yönetim ve akademik anlamda özerk olan üniversiteleri adeta devlete bağlayacak.

YÖK tarafından yapılmak istenen değişiklikler, daha önce kanun hükmünde kararname ile hayata geçirilmek istenmiş, Yüksek Öğretim Kanunu değiştirilmek istenmişti. Ancak CHP’li vekiller, Anayasa’nın 2, 6, 7, 130 ve 131. maddelerine aykırı olduğu gerekçesiyle değişiklikleri Anayasa Mahkemesi’ne (AYM) götürmüştü. AYM’nin 10 Eylül 2015 tarihli kararında hukuksuz düzenlemeleri iptal etmemesi üzerine YÖK, yeni bir taslak hazırladı. Yönetmeliğin geçmesi halinde YÖK’e darbe dönemlerinde dahi verilmeyen yetkiler verilecek. Böylece, vakıf üniversiteleri hakkında uyarma, düzeltme, akademik birim ve program açma talebini askıya alma, öğrenci alımının durdurulması gibi cezaların yanı sıra üniversiteleri kolay bir şekilde kapatabilecek.

ÖĞRENCİLER DE AKADEMİSYENLER DE MAĞDUR OLACAK

Mevcut yönetmelikte düzenlenmeyen birçok hüküm ayrıntılı bir şekilde taslakta yer aldı. ‘Üniversite kapatma’ amaçlı olduğu anlaşılan yönetmelikle özel üniversitelerinin kapatılması halinde hangi adımların atılacağı detaylı bir şekilde kaleme alındı. Taslağa göre üniversitelerinin geçici olarak kapatılmasıyla rektör ve mütevelli heyeti başkanının görevi sona erecek ve yönetim aynı ildeki bir devlet üniversitesinin rektörüne verilecek. Üniversitenin tamamen kapatılması halinde ise adeta vakfın malına el konularak devlet üniversitesine geçecek. Tüm akademisyenler ve idari çalışanların sözleşmesi feshedilecek. Öğrenciler ise aynı ücreti devlet üniversitesine ödeme koşuluyla o ildeki devlet üniversitesinde öğretimine devam edecek.

İŞTE O TASLAĞIN İÇERDİĞİ TEHLİKELER

1- Üniversiteler, ülkenin bölünmez bütünlüğüne karşı eylemlerin odağına geldi bahanesiyle tamamen kapatılabilecek.

2- Özel üniversiteler akademik, idari, mali ve ekonomik konularda YÖK’ün denetimine tabi olacak, üniversitelerin özerkliği ortadan kalkacak.

3- Özel üniversiteler yıl içerisinde belirli bir döneme bağlı olmaksızın her zaman denetlenebilecek.

4- Üniversitenin yönetim organındaki değişiklikler ve mali tablo değişimleri en geç bir ay içinde YÖK’e bildirilmezse, üniversitelere karşı geçici kapatmaya kadar giden önlemler alınabilecek

5- Daha önceden YÖK’ün denetim yetkisi olmadığı mali ve ekonomik durum bahane edilerek üniversitelerin program açma, akademik birim kurması askıya 1 yıl süreyle engellenecek.

6- Denetim ve inceleme sırasında işbirliği yapılmaması, bilgi ve belge verilmemesi halinde üniversitenin öğrenci alımı 2 yıla kadar yüzde 40 oranında azaltılabilecek ya da tamamen durdurulabilecek.

7- Maliye Bakanlığı’nın da görüşüyle özel üniversitelerinin mali durumunun zayıf olduğu iddiasıyla üniversitelerin faaliyeti 3 yıla kadar durdurulabilecek.

8- Geçici olarak üniversitelerin faaliyetinin durdurulması halinde rektör ve mütevelli heyetinin görevi sona erecek. Aynı ildeki devlet üniversitesinin rektörü yönetime getirilecek.

9- Kapatılan üniversitenin öğrencileri aynı ücreti ödemek koşuluyla devlet üniversitelerine gönderilecek.

10- Kapatılan üniversitenin taşınır ve taşınmaz tüm malları ile tüm ayni ve nakdi hakları devrolduğu üniversiteye geçecek.

11- Yönetmelikle Bakanlar Kurulu kararıyla hazineye veya kamu tüzel kişilerine ait arazi ve tesisler tahsis edilebilecek. Böylece iktidara yandaş vakıflara arazi verilmesi kolaylaşacak

Kaynak: Cumhuriyet