BG-2233

Üniversite Öğretim Üyeleri Derneği

Ertuğrul M. Bayındır S. Uygar Apt. No: 1, D. 2

Dikilitaş/Beşiktaş – İstanbul/Türkiye

Tel/Fax: +90 212  2726237

Web adresi: www.univder.org

E-posta: univder@univder.org, univder@gmail.com

_____________________________________________________________________________ _________________________  30.Yıl___1 Nisan 2020

                                                                 BASIN AÇIKLAMASI

        COVİD2019 Salgını-SİYASİ MAHKUMLAR-İNFAZ YASASI-EŞİTSİZLİK ,HAK İHLALİ-TALEBİMİZ

Korona salgını nedeniyle, kapasitesi üzerinde dolu olduğu için ağır risk taşıyan cezaevlerindeki mahpusların, cezaevi görevlilerinin ve ailelerinin, toplumun sağlığı ve yaşam hakkının korunması için mahpusların tahliyesi toplumun genel talebidir.
Bu günlerde, bir torba kanun şeklinde, içinde cezalarının infazıyla ilgili bazı değişikliklerin de bulunduğu bir kanun teklifi gündeme getirilmiştir.  Bu konuda AKP ve MHP’nin uzlaştığı belirtilen konulara dair gazetelerde yer alan haberlere göre; koşullu salıverme süresinin kısaltılması, açık ceza infaz kurumuna ayrılma ve denetimli serbestlikle tahliyeye ilişkin süreler yönünden iyileştirmeler yapılacağı, ancak bu iyileştirmelerden terör,  cinsel suçlar, kadına şiddet, adam öldürme suçlarından mahkum olanların yararlanamayacağı açıklanmıştır.
Bu yaklaşım, Türkiye’nin ifade ve basın özgürlüğü, siyasi eleştiri, muhalif siyaset hakkının daha da baskılandığı otoriter ve hukuksuz yönetim anlayışının devamı anlamına gelmektedir.
Zaten, 3713 s. TMK, TCK 314/3. maddesi yollamasıyla TCK 220/6 ve 7. maddeleri ile ellerine bir kez bile silah almamış olan, demokratik bir devlette, suç olmaması gereken düşünce açıklamalarından dolayı  gazeteciler, akademisyenler, muhalif siyasetçiler, seçilmiş milletvekilleri ve yerel yöneticiler “terör örgütü propagandası veya terör örgütü üyesi, yöneticisi, üye olmamakla birlikte üye sayılmak” garabetiyle yargılanmakta ve hapiste tutulmaktadır.
TCK’da öngörülen hapis cezaları yüksek olduğu gibi, bu suçlarda bir de Terörle Mücadele Kanunu nedeniyle yarı oranında artırım uygulanmaktadır. Bu şekilde, hiç bir silahlı eylemi bulunmayan, demokratik bir platformun veya yasal bir siyasi partinin üyesi, yöneticisi olan kişiler dahi 1 yıldan 22,5 yıla kadar hapis cezası ile mahkum edilebilmektedir.
Mevcut ceza infaz kanunu uyarınca, diğer suçlarda 2/3 infaz süresinden sonra, terör suçlarında ise 3/4 gibi yüksek bir oranda infaz edildikten sonra, koşullu salıverilmektedir.
Öncelikle, silahlı eylem içermeyen, ifade ve demokratik örgütlenme hakkı niteliğindeki tüm fiillerin “terör” kapsamından çıkarılması gerekir.
İnsancıl hukuk açısından mahpusların başkaca denetim usulleriyle toplumsal hayata katılmasının önü açılmalıdır. Toplumsal ihtiyaçlara göre, devletlerin suç ve ceza politikasında takdir hakkı kabul edilmektedir ancak, insancıl hukuk gereğince infaz hukukunda eşit

1

http://www.unider.org.tr/images/amb_yeni.JPGÜniversite Öğretim Üyeleri Derneği

Ertuğrul M. Bayındır S. Uygar Apt. No: 1, D. 2

Dikilitaş/Beşiktaş – İstanbul/Türkiye

Tel/Fax: +90 212  2726237

Web adresi: www.univder.org

E-posta: univder@univder.org, univder@gmail.com

_____________________________________________________________________________ ________________________________________  30.Yıl___1 Nisan 2020

 uygulama yapılması genel kabul görmektedir. Tüm toplumlar için tehdit niteliğindeki uyuşturucu suçları için infazda indirim ve iyileştirme kabul edilirken, zaten yanlış tanımlanmış “terör suçlarını” kapsam dışı bırakacak bir düzenleme, halen haksız olarak cezaevlerinde tutulan onbinlerce siyasi mahpus için bir kez daha eşitsizliği de derinleştirerek ağır bir hak ihlali anlamına gelecektir.

Saygılarımızla

ÜNİVERSİTE ÖĞRETİM ÜYELERİ DERNEĞİ
YÖNETİM KURULU

2