mektup

“Bu suça ortak olmayacağız” bildirisine imza atmış olan öğretim elemanları ile ilgili Sayın Prof. Dr. Yekta Saraç, YÖK Başkanı’na derneğimiz adına gönderilen gönderilen mektup:

Sayın Prof. Dr. Yekta Saraç,                                                                                25.01.2016

YÖK Başkanı

 “Bu suça ortak olmayacağız” bildirisine imza atmış olan öğretim elemanları hakkında, bazı üniversite rektörlerinin, YÖK’ün talimatı üzerine soruşturma başlattıkları ya da soruşturma hazırlıkları içinde oldukları bilinmektedir.

Üniversitelerin, dünyaya en çok açık ve çoğulcul düşünceyi bünyesinde barındıran kurumlar olması  ve oluşumlarında özgür ve eleştirel düşüncenin en temel ilke olması evrensel özellikleridir.

Söz konusu bildiride açıklanan görüşlerin devleti ve toplumun bir bölümünü rahatsız etmiş olması, açıklanan görüşlerin doğru ya da yanlış olmasından bağımsız olarak, bir suç unsuru olarak telakki edilmesini gerektirmez.

Türkiye’nin de imzacısı olduğu Avrupa İnsan Hakları Avrupa Sözleşmesi’nin AİHM yorumlarında  sadece zararsız ve lehte olan düşüncelerin değil, rahatsız edici ve hatta şok edici düşüncelerin de, şiddete çağrı niteliğinde olmadığı sürece, ifade özgürlüğü kapsamında olduğu bir çok kereler açıklanmıştır. Ayrıca, Avrupa Konseyi  Parlamenterler Meclisi’nin de bu yönde kararları vardır.

Ülkemizin üniversiteleri ve diğer kurumları ile, dış dünyaya en çok açıldığı günümüzde, çağdaş   demokratik ve insan haklarına saygılı ülkeler arasında anılması sizlerin de isteği olmalıdır.

Türkiye üniversitelerinin yöneticileri olarak, öğretim üyelerinin dışarıdan siyasi telkin ve baskılarla soruşturulması, akademik özerkliğin açık bir ihlali olur.Çağdaş demokrasinin ilke ve standartlarına bağlı olarak karar verilmesini bekliyoruz.  Aksi yönde karar ve icraatlar, bir kara leke olarak üniversiteler üzerinde ilelebet kalacaktır.Saygılarımızla.

Üniversite Öğretim Üyeleri Derneği
Yönetim Kurulu

EK:Akademisyenlere Yönelik Disiplin Soruşturması Hukuki Süreç hk.