BG-2233

Yüksek Öğretim Kanununda Yapılan Son Değişiklikler

Üniversite Öğretim Üyeleri Derneği                  Ertuğrul M. Bayındır S. Uygar Apt. No: 1, D. 2 Dikilitaş/Beşiktaş – İstanbul/Türkiye Tel/Fax: +90 212  2726237 Web adresi: www.univder.org E-posta: univder@univder.org, univder@gmail.com _____________________________________________________________________________29.Yıl ÜNİVERSİTE ÖĞRETİM ÜYELERİ DERNEĞİ YÜKSEK ÖĞRETIM KANUNUNDA YAPILAN SON DEĞİŞİKLİKLER Demokratik ve özerk üniversiteyi her zaman savunmuş olan Üniversite Öğretim Üyeleri Derneğinin tümüyle esasına karşı olduğu Yüksek Öğretim kanununda,Yüksek Öğretim Kurulu […]

BG-2233

UNIVDER Sağlık Bakanlığı COVI19 Komisyonuna Karşı Görüş 1 Haziran 2020

UNIVDER’in  Sağlık Bakanlığı COVID-19 Araştırmaları ile İlgili Araştırma Komisyonu Girişimi Konusundaki Görüşümüz T.C. Sağlık Bakanlığı 28 Nisan 2020 tarihli bir yazı ile, Klinik Araştırmalar Etik Kurulları dahil bütün araştırma kurumlarına bilim insanlarının ‘yapacağı çalışmalarda ihtiyaç duyulan veriye ulaşımın kolaylaştırılması, gerektiğinde büyük seriler oluşturabilecek network oluşturulmasına destek verilmesi, çalışmaları karşılaştırılabilir kılacak kavram birliğinin tesisi ve çalışmalar […]

BG-2233

Türkiye ‘de Üniversite Rektörlerinin Tarihsel Gelişimi Gülhan Türkay Hoştürk

Türkiye’de Üniversite Rektör Seçimlerinin Tarihsel Gelişimi Prof. Dr. Gülhan Türkay Hoştürk Üniversite Öğretim Üyeleri Derneği olarak 15.11.2016 tarihinde yapmış olduğumuz basın açıklamasında “KHK ile Rektör ataması üniversitelere siyasi bir darbedir. Kabul edilemez” demiştik  ve yine tekrar ediyoruz: 29 Ekim 2016 tarihinde 676 sayılı KHK’nin 85. Maddesi ile rektör seçimleri ile ilgili yapılan düzenleme üniversitelerin yönetimini […]

BG-2233

Siyasi Mahkumlara Yönelik Basın Açıklaması

Üniversite Öğretim Üyeleri Derneği Ertuğrul M. Bayındır S. Uygar Apt. No: 1, D. 2 Dikilitaş/Beşiktaş – İstanbul/Türkiye Tel/Fax: +90 212  2726237 Web adresi: www.univder.org E-posta: univder@univder.org, univder@gmail.com _____________________________________________________________________________ _________________________  30.Yıl___1 Nisan 2020                                                                  BASIN AÇIKLAMASI         COVİD2019 Salgını-SİYASİ MAHKUMLAR-İNFAZ YASASI-EŞİTSİZLİK ,HAK İHLALİ-TALEBİMİZ Korona salgını nedeniyle, kapasitesi üzerinde dolu olduğu için ağır risk taşıyan cezaevlerindeki mahpusların, […]

BG-2233

Emekli Öğretim Üyelerinin Üniv. Geri Dönme Talepleri Hk. Rektörlük Yazısı

ÜniversiteÖğretimÜyeleriDerneği Ertuğrul M. Bayındır S. Uygar Apt. No: 1, D. 2 Dikilitaş/Beşiktaş – İstanbul/Türkiye Tel/Fax: +90 212  2726237 Web adresi: www.univder.org E-posta: univder@univder.org, univder@gmail.com _____________________________________________________________________________30.Yıl___        Konu:EmekliÖğretimüyelelerininÜniversiteyedönüştaleplerihk.                    .01.2020 Sayı:2020/001 İstanbul ÜniversitesiRektörlüğü’ne, Yaşhaddinidoldurmadanherhangibirnedenlekendiisteğiileüniversitedenemekliolanöğretimüyelerinintekrarüniversitelerdekigörevinegeridönüşüne ilgili üniversite rektörlüğüne hitaben dilekçe verdiklerini ve bu dilekçelerin hiçbir yasal gerekçe gösterilmeden red edildiğini öğrenmiş bulunmaktayız.Bu öğretim üyelerinden bazılarının derneğimiz üyesi olduklarını da görmekteyiz.İşte bu neden ile […]

BG-2233

Boğaziçi Üniversitesi İlgili Basın Açıklaması

Üniversite Öğretim Üyeleri Derneği                  Ertuğrul M. Bayındır S. Uygar Apt. No: 1, D. 2 Dikilitaş/Beşiktaş – İstanbul/Türkiye Tel/Fax: +90 212  2726237 Web adresi: www.univder.org E-posta: univder@univder.org, univder@gmail.com _____________________________________________________________________________29.Yıl ÜNİVERSİTE ÖĞRETİM ÜYELERİ DERNEĞİ #aşağıyabakmayacağız                                                                                                    03.02.2021 Üniversiteler özerk kurumlar olması gerekir, hiçbir kişi, kurum ve kuruluşun vesayeti altında olmaması gerekir.  Akademik özerklik, üniversitelerin araştırma, öğretim ve öğrenim özgürlüğü, öncelikle, siyasi otorite, […]

BG-2233

Aşağıya Bakmayacağız Basın Açıklaması

Üniversite Öğretim Üyeleri Derneği                  Ertuğrul M. Bayındır S. Uygar Apt. No: 1, D. 2 Dikilitaş/Beşiktaş – İstanbul/Türkiye Tel/Fax: +90 212  2726237 Web adresi: www.univder.org E-posta: univder@univder.org, univder@gmail.com _____________________________________________________________________________29.Yıl ÜNİVERSİTE ÖĞRETİM ÜYELERİ DERNEĞİ #aşağıyabakmayacağız                                                                                                    03.02.2021 Üniversiteler özerk kurumlar olması gerekir, hiçbir kişi, kurum ve kuruluşun vesayeti altında olmaması gerekir.  Akademik özerklik, üniversitelerin araştırma, öğretim ve öğrenim özgürlüğü, öncelikle, siyasi otorite, […]

BG-2233

Akademisyen Milletvekillerine Gönderilecek Yazı

Üniversite Öğretim Üyeleri Derneği Ertuğrul M. Bayındır S. Uygar Apt. No: 1, D. 2 Dikilitaş/Beşiktaş – İstanbul/Türkiye Tel/Fax: +90 212  2726237 Web adresi: www.univder.org E-posta: univder@univder.org, univder@gmail.com _____________________________________________________________________________26.Yıl___        15.08.2016 Sayın Milletvekili, YÖK Başkanı tarafından  partili akademisyen milletvekillerini davet edildiğini ve son günlerde gelişen olaylar üzerinde bilgi alışverişi yapılacağını öğrenmiş bulunmaktayız. Herşeyden önce üniversitelerin olmazsa olmazı akademik özgürlük,ifade özgürlüğüdür.Üniversitelerin biran […]

BG-2233

Akademisyen Ceren Damar’ın Katledilmesi Basın Açıklaması

Üniversite Öğretim Üyeleri Derneği                  Ertuğrul M. Bayındır S. Uygar Apt. No: 1, D. 2 Dikilitaş/Beşiktaş – İstanbul/Türkiye Tel/Fax: +90 212  2726237 Web adresi: www.univder.org E-posta: univder@univder.org, univder@gmail.com _____________________________________________________________________________29.Yıl___        3.01.2019                                BASIN AÇIKLAMASI       Akademisyen Ceren Damar’ın vahşi bir şekilde Görevi başında  katledilmesini kınıyoruz.                                     Bu Saldırı  Üniversiteye Yapılmış Bir saldırıdır. Çankaya Üniversitesi Hukuk Fakültesi Araştırma Görevlisi Ceren Damar sınav […]