BG-2233

Emekli Öğretim Üyelerinin Üniv. Geri Dönme Talepleri Hk. Rektörlük Yazısı

ÜniversiteÖğretimÜyeleriDerneği Ertuğrul M. Bayındır S. Uygar Apt. No: 1, D. 2 Dikilitaş/Beşiktaş – İstanbul/Türkiye Tel/Fax: +90 212  2726237 Web adresi: www.univder.org E-posta: univder@univder.org, univder@gmail.com _____________________________________________________________________________30.Yıl___        Konu:EmekliÖğretimüyelelerininÜniversiteyedönüştaleplerihk.                    .01.2020 Sayı:2020/001 İstanbul ÜniversitesiRektörlüğü’ne, Yaşhaddinidoldurmadanherhangibirnedenlekendiisteğiileüniversitedenemekliolanöğretimüyelerinintekrarüniversitelerdekigörevinegeridönüşüne ilgili üniversite rektörlüğüne hitaben dilekçe verdiklerini ve bu dilekçelerin hiçbir yasal gerekçe gösterilmeden red edildiğini öğrenmiş bulunmaktayız.Bu öğretim üyelerinden bazılarının derneğimiz üyesi olduklarını da görmekteyiz.İşte bu neden ile […]

BG-2233

Boğaziçi Üniversitesi İlgili Basın Açıklaması

Üniversite Öğretim Üyeleri Derneği                  Ertuğrul M. Bayındır S. Uygar Apt. No: 1, D. 2 Dikilitaş/Beşiktaş – İstanbul/Türkiye Tel/Fax: +90 212  2726237 Web adresi: www.univder.org E-posta: univder@univder.org, univder@gmail.com _____________________________________________________________________________29.Yıl ÜNİVERSİTE ÖĞRETİM ÜYELERİ DERNEĞİ #aşağıyabakmayacağız                                                                                                    03.02.2021 Üniversiteler özerk kurumlar olması gerekir, hiçbir kişi, kurum ve kuruluşun vesayeti altında olmaması gerekir.  Akademik özerklik, üniversitelerin araştırma, öğretim ve öğrenim özgürlüğü, öncelikle, siyasi otorite, […]

BG-2233

Aşağıya Bakmayacağız Basın Açıklaması

Üniversite Öğretim Üyeleri Derneği                  Ertuğrul M. Bayındır S. Uygar Apt. No: 1, D. 2 Dikilitaş/Beşiktaş – İstanbul/Türkiye Tel/Fax: +90 212  2726237 Web adresi: www.univder.org E-posta: univder@univder.org, univder@gmail.com _____________________________________________________________________________29.Yıl ÜNİVERSİTE ÖĞRETİM ÜYELERİ DERNEĞİ #aşağıyabakmayacağız                                                                                                    03.02.2021 Üniversiteler özerk kurumlar olması gerekir, hiçbir kişi, kurum ve kuruluşun vesayeti altında olmaması gerekir.  Akademik özerklik, üniversitelerin araştırma, öğretim ve öğrenim özgürlüğü, öncelikle, siyasi otorite, […]

BG-2233

Akademisyen Milletvekillerine Gönderilecek Yazı

Üniversite Öğretim Üyeleri Derneği Ertuğrul M. Bayındır S. Uygar Apt. No: 1, D. 2 Dikilitaş/Beşiktaş – İstanbul/Türkiye Tel/Fax: +90 212  2726237 Web adresi: www.univder.org E-posta: univder@univder.org, univder@gmail.com _____________________________________________________________________________26.Yıl___        15.08.2016 Sayın Milletvekili, YÖK Başkanı tarafından  partili akademisyen milletvekillerini davet edildiğini ve son günlerde gelişen olaylar üzerinde bilgi alışverişi yapılacağını öğrenmiş bulunmaktayız. Herşeyden önce üniversitelerin olmazsa olmazı akademik özgürlük,ifade özgürlüğüdür.Üniversitelerin biran […]

BG-2233

Akademisyen Ceren Damar’ın Katledilmesi Basın Açıklaması

Üniversite Öğretim Üyeleri Derneği                  Ertuğrul M. Bayındır S. Uygar Apt. No: 1, D. 2 Dikilitaş/Beşiktaş – İstanbul/Türkiye Tel/Fax: +90 212  2726237 Web adresi: www.univder.org E-posta: univder@univder.org, univder@gmail.com _____________________________________________________________________________29.Yıl___        3.01.2019                                BASIN AÇIKLAMASI       Akademisyen Ceren Damar’ın vahşi bir şekilde Görevi başında  katledilmesini kınıyoruz.                                     Bu Saldırı  Üniversiteye Yapılmış Bir saldırıdır. Çankaya Üniversitesi Hukuk Fakültesi Araştırma Görevlisi Ceren Damar sınav […]

duyuru

Üyeler İçin Duyuru

1-27 Aralık 2014 günü yapılan genel kurul sonrası yönetim kurulu  Başkan Tahsin Yeşildere(İ.Ü.), Bşk.Yard.Esen Aslandoğan(M.Ü.),Genel Sekreter Gülhan Türkay(İ.Ü.), Sayman Sinan Alçın(Kültür Ü.),  üyeler; Hülya Kirmanoğlu(İ.Ü.), Özgür Ulus Mutlu(Acıbadem Ü.), A.Sinan Güler(MSGSÜ), Bekir Kocazeybek(İ.Ü.) Yaman Barlas(B.Ü.), Ali      Kerem Saysel(B.Ü.), Nuri Bulent Ersoy(B.Ü.), Özgün Biçer(M.Ü.)’den oluşmuştur. 2-Genel kurul gündemi içinde  tüzük değişikliği ile derneğimizin adının […]

karar

Öğretim Elemanlarının Disiplin Sorumluluğu Kapsamına 657 Sayılı Kanun’da Sayılan Fiillerin Tamamını Dâhil Eden Kuralın İptali

BASIN DUYURUSU 17.7.2019 ND 18/19 Öğretim Elemanlarının Disiplin Sorumluluğu Kapsamına 657 Sayılı Kanun’da Sayılan Fiillerin Tamamını Dâhil Eden Kuralın İptali Anayasa Mahkemesi 10/4/2019 tarihinde E.2017/33 numaralı dosyada, öğretim elemanlarının disiplin sorumluluğu kapsamına 657 sayılı Kanun’da sayılan fiillerin tamamını dâhil eden kural ile YÖK başkanına öğretim elemanları hakkında doğrudan soruşturma açabilme yetkisi veren kuralın iptaline karar vermiştir. A. […]

mektup

MİLLETVEKİLLERİNE MEKTUP YAZILDI

Sayın Milletvekili,                                                                                                            […]

odul

Derneğimiz, Barış İçin Akademisyenler adına 2016 SODEV İnsan Hakları, Demokrasi, Barış ve Dayanışma Ödülünü Aldı

2016 SODEV İnsan Hakları, Demokrasi, Barış, Dayanışma Ödülü; başta Barış İçin Akademisyenler Bildirisi imzacıları olmak üzere, 2016’da mağdur edilmiş tüm demokrat akademisyenler adına Üniversite Öğretim Üyeleri Derneği temsilcisine ve başta Cumhuriyet Gazetesi mensupları olmak üzere, 2016 yılının bedel ödemek zorunda kalmış tüm demokrat basın mensupları adına da G-9 Gazeteci Örgütleri Platformu temsilcisine sunuldu. Kararın gerekçesi, seçici […]

karar

Anayasa Mahkemesi, Barış Akademisyenleri’yle İlgili Gerekçeli Kararını Açıkladı

Anayasa Mahkemesi, Barış Akademisyenleri’yle ilgili gerekçeli kararını açıkladı: “Katılmadığımız sözler de ifade özgürlüğü kapsamında kalabilir” Anayasa Mahkemesi (AYM) “Bu suça ortak olmayacağız” bildirisini imzalayan akademisyenler için verdiği hak ihlali kararıyla ilgili gerekçeli kararını açıkladı. Mahkeme, bildiriyi imzalayan akademisyenler için verdiği kararla ilgili “Katılmadığımız sözler de ifade özgürlüğü kapsamında kalabilir. Başvurucuların imzaladığı bildirideki düşüncelerin toplumun büyük […]