ERTELENDİ: Genel Kurul Duyurusu

Aşağıdaki duyurumuzda 11 Şubat tarihli olarak ilan ettiğimiz Olağan Genel Kurul toplantısı, 10 ilimizi etkileyen deprem felaketi nedeniyle ertelenmiştir. Genel kurulun yeni tarihini en kısa zamanda açıklayacağız. Derneğimizin Olağan Genel Kurul 1. Toplantısı çoğunluk sağlanamadığı için yapılamamıştır. İkinci toplantı 11 Şubat 2023 Cumartesi günü, dernek merkezinde, aşağıdaki gündem maddelerini görüşmek üzere yapılacaktır. Sayın Üyelerimizin Olağan Genel Kurulumuza katılımları rica […]

Genel Kurula Çağrı

Derneğimizin Olağan Genel Kurul 1. Toplantısı 30 Aralık 2022 Cuma günü, saat 10:00’da, dernek merkezinde, aşağıdaki gündem maddelerini görüşmek üzere yapılacaktır. İlk toplantıda çoğunluk sağlanamadığı taktirde 2. Toplantı 11 Şubat 2023 Cumartesi günü, aynı saatte ve aynı yerde çoğunluğa bakılmaksızın yapılacaktır. Sayın Üyelerimizin Olağan Genel Kurulumuza katılımları rica olunur. Gündem 1. Açılış ve yoklama, 2. Divan Üyelerinin seçimi ve […]

ÜNİVDER’DEN TÜM AKADEMİSYENLERE ÇAĞRI: ÖZGÜR, ÖZERK, KATILIMCI BİR ÜNİVERSİTE İÇİN SİZE İHTİYACIMIZ VAR!

Türkiye’nin son 40 yılına damgasını vuran YÖK, sadece niceliğin ön planda tutulduğu ve temel işlev olarak diploma dağıtmayı kendine seçmiş bir yükseköğretim alanı yarattı. Üniversiteleri bir merkezden denetlemek üzere kurulan YÖK, her şeyin tek yetkilisi rektörler yaratıp, en sonunda bu rektörlerin ve kendisinin emrine amade olduğu bir üst belirleyiciye, cumhurbaşkanlığına bağlandı. Bugün Türkiye üniversiteleri, cumhurbaşkanlığından […]

VAKIF ÜNİVERSİTELERİ, ÖĞRETİM ELEMANI MAAŞLARINI DERHAL DEVLET ÜNİVERSİTELERİ İLE EŞİTLEMELİDİR

2021 yılının ikinci yarısı içi açıklanan enflasyon oranları ışığında, memur maaşlarına Ocak 2022 itibariyle yapılan ek zamlar kapsamında devlet üniversitelerinde çalışan öğretim elemanlarının net görev aylıkları yüzde 30 civarında arttırıldı. 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu’na göre vakıflarca kurulan yüksek öğretim kurumlarında çalışan “öğretim elemanlarının nitelikleri Devlet yükseköğretim kurumlarındaki öğretim elemanlarının niteliklerinin aynıdır” (Ek Madde 8). 15.4.2020’de […]

Boğaziçi Üniversitesi Direnişi İkinci Yılına Girerken

Boğaziçi Üniversitesi bileşenlerinin Melih Bulu’nun 2 Ocak 2021’de tepeden inme bir şekilde rektörlüğe atanmasından sonra başlattıkları direniş bir yılını doldurdu. Boğaziçi Üniversitesi’nde bir yıldır yaşananlar, Türkiye’de üniversitelerin demokratik, özgür ve özerk bilim ve eğitim kurumları olmaktan hızla uzaklaştırılması doğrultusunda bir süredir devam eden sürecin geldiği noktayı temsil ediyor. Kayyum rektörler Melih Bulu ve Naci İnci’nin […]

BG-2233

Demokrasi Konferansı Bilim Akademi Çalışma Grubu Bildirisi

DEMOKRASİ KONFERANSI BİLİM-AKADEMİ ÇALIŞMA GRUBU BİLDİRİSİ Demokrasi Konferansı (DK),“tüm demokrasi güçlerinin güç birlikteliklerini, talep ve hedef ortaklıklarını belirgin kılmak” amacıyla toplanmaktadır. “Bilim-Akademi Çalışma Grubu” olarak, Türkiye’deki tüm muhalif bilimcileri, üniversitelerde yaşanan tekno-kapitalist dönüşümü enine boyuna tartışmak, sorgulamak ve bir kolektif karşı irade oluşturabilmek adına bir araya gelmeye çağırıyoruz. Kuşkusuz bilim ve akademi alanında yürütülecek örgütlü […]

BG-2233

Yüksek Öğretim Kanununda Yapılan Son Değişiklikler

Üniversite Öğretim Üyeleri Derneği                  Ertuğrul M. Bayındır S. Uygar Apt. No: 1, D. 2 Dikilitaş/Beşiktaş – İstanbul/Türkiye Tel/Fax: +90 212  2726237 Web adresi: www.univder.org E-posta: univder@univder.org, univder@gmail.com _____________________________________________________________________________29.Yıl ÜNİVERSİTE ÖĞRETİM ÜYELERİ DERNEĞİ YÜKSEK ÖĞRETIM KANUNUNDA YAPILAN SON DEĞİŞİKLİKLER Demokratik ve özerk üniversiteyi her zaman savunmuş olan Üniversite Öğretim Üyeleri Derneğinin tümüyle esasına karşı olduğu Yüksek Öğretim kanununda,Yüksek Öğretim Kurulu […]

BG-2233

UNIVDER Sağlık Bakanlığı COVI19 Komisyonuna Karşı Görüş 1 Haziran 2020

UNIVDER’in  Sağlık Bakanlığı COVID-19 Araştırmaları ile İlgili Araştırma Komisyonu Girişimi Konusundaki Görüşümüz T.C. Sağlık Bakanlığı 28 Nisan 2020 tarihli bir yazı ile, Klinik Araştırmalar Etik Kurulları dahil bütün araştırma kurumlarına bilim insanlarının ‘yapacağı çalışmalarda ihtiyaç duyulan veriye ulaşımın kolaylaştırılması, gerektiğinde büyük seriler oluşturabilecek network oluşturulmasına destek verilmesi, çalışmaları karşılaştırılabilir kılacak kavram birliğinin tesisi ve çalışmalar […]

BG-2233

Türkiye ‘de Üniversite Rektörlerinin Tarihsel Gelişimi Gülhan Türkay Hoştürk

Türkiye’de Üniversite Rektör Seçimlerinin Tarihsel Gelişimi Prof. Dr. Gülhan Türkay Hoştürk Üniversite Öğretim Üyeleri Derneği olarak 15.11.2016 tarihinde yapmış olduğumuz basın açıklamasında “KHK ile Rektör ataması üniversitelere siyasi bir darbedir. Kabul edilemez” demiştik  ve yine tekrar ediyoruz: 29 Ekim 2016 tarihinde 676 sayılı KHK’nin 85. Maddesi ile rektör seçimleri ile ilgili yapılan düzenleme üniversitelerin yönetimini […]

BG-2233

Siyasi Mahkumlara Yönelik Basın Açıklaması

Üniversite Öğretim Üyeleri Derneği Ertuğrul M. Bayındır S. Uygar Apt. No: 1, D. 2 Dikilitaş/Beşiktaş – İstanbul/Türkiye Tel/Fax: +90 212  2726237 Web adresi: www.univder.org E-posta: univder@univder.org, univder@gmail.com _____________________________________________________________________________ _________________________  30.Yıl___1 Nisan 2020                                                                  BASIN AÇIKLAMASI         COVİD2019 Salgını-SİYASİ MAHKUMLAR-İNFAZ YASASI-EŞİTSİZLİK ,HAK İHLALİ-TALEBİMİZ Korona salgını nedeniyle, kapasitesi üzerinde dolu olduğu için ağır risk taşıyan cezaevlerindeki mahpusların, […]